Profiel

Bregje van Helmond

Ik (bege)leid organisatie en individu bij veranderingen. Ontdekken en ontwikkelen zijn voor mij belangrijke drijfveren. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en de overtuiging dat gezonde groei en eigenaarschap een positieve bijdrage levert aan 'het grotere geheel', doe ik mijn werk. Mijn kracht zit in waarnemen, tot de kern komen, betrekken en in beweging brengen. Het vinden van de juiste hefboom tot verandering, en het verbinden van individuele en gezamenlijke opgaven en belangen is voor mij telkens weer een uitdaging om mee aan de slag te gaan. Kernwaarden die ik hierbij hanteer: integriteit, oprechte feedback, en in vrijheid eigen verantwoordelijkheid nemen. Omdat ik geloof in duurzaamheid, ben ik gericht op de lange termijn zonder daarbij de korte termijn (successen) uit het oog te verliezen.   

Na afronding van de studie Nederlands recht, heb ik werkervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de zorg. Ik heb als manager, projectleider en adviseur gewerkt en me vooral ontwikkeld op het terrein van organisatieontwikkeling en verandermanagement. Mijn praktijkervaring zorgt ervoor dat ik als geen ander de uitdagingen en dilemma's begrijp waarvoor leiders in veranderende organisaties zich geplaatst zien. Om mijn kennis en kunde te versterken heb ik diverse trainingen en opleidingen gevolgd, waaronder: leergang strategisch HRM (RUG), leergang verandermanagement (RUG) en de opleiding tot professioneel trainer en coach (Trainers Academie (TFC)). Ik ben lid van de Orde van organisatieadviseurs (Ooa) en geregistreerd als trainer (NOBTRA en CRKBO).

Ik ben vooral geboeid door thema's die te maken hebben met veranderbaarheid, effectief leiderschap, (team)ontwikkeling, professionalisering en integraal gezondheidsmanagement.

Vanuit een netwerkgedachte werk ik samen met een aantal organisaties en professionals op verschillende vakgebieden. Hierdoor kunnen we gericht gebruik maken van elkaars krachten en kan specifieke expertise waar nodig ingezet worden.design by: digitalNRG